Про нас

 

Наш Центр створений на виконання Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві» №3612–VI від 07.07.2011р. рішенням Добропільської міської ради від 16.11.2011р. у м.Добропілля з метою забезпечення потреб населення у первинній медико-санітарній допомозі.

Радіус обслуговування 40 км.

Центр первинної медико-санітарної допомоги організований як самостійна юридична особа, яка має у своїй структурі 5 лікарських амбулаторій сімейного типу: амбулаторія №1 і №2 м.Добропілля, №3 м.Білицьке, №4 м.Білозерське, №5 смт.Новодонецьке.

Основними завданнями ЦПМСД є:

- Організація надання прикріпленому населенню ПМСД. Забезпечення належної доступності та якості ПМСД для прикріпленого населення.
- Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД).
- Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.
- Забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМСД в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.

Відповідно до покладених завдань КНП «Добропільський ЦПМСД» Добропільської міської ради забезпечує:

- Надання населенню ПМСД.
- Належну та рівну доступність ПМСД для населення шляхом розвитку мережі підрозділів ПМСД, наближених до місць проживання населення.
- Реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМСД (лікар загальної практики - сімейний лікар, у тому числі лікар загальної практики - сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець, що перебуває з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах, лікар-терапевт/педіатр дільничний).
- Наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до медичного маршруту пацієнта.
- Скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.
- Здійснення диспансеризації населення.
- Діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів, замісників їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у ЦПМСД, амбулаторіях як його відокремлених підрозділах у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року N 589 "Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом".
- Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.
- Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.
- Раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань.
- Раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних захворювань.
- Проведення разом із санітарно-епідеміологічною службою заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.
- Встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування.
- Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності.
- Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.
- Виписку рецептів для пільгового забезпечення медикаментами окремих груп населення відповідно до чинного законодавства.
- Взаємодію своїх структурних підрозділів з дитячими дошкільними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.
- Управління та контроль якості надання медичної допомоги у структурних підрозділах.